Chłodnie

Posiadamy kilkanaście naczep chłodniczych także z możliwością załadunku bokiem, wyposażonych w podwójne agregaty oraz ścianę grodziową. W naszym taborze znajdują się pojazdy przystosowane do transportu między innymi:

  • produktów mrożonych
  • produktów świeżych
  • produktów łatwo psujących się
  • ładunków wymagających kontrolowanej temperatury

Mamy doświadczenie w transporcie nietypowych ładunków wymagających stale monitorowanych warunków.