Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla obcokrajowców

Czy obcokrajowiec może uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Polsce? Jakie dokumenty będą do tego potrzebne? Na te pytania odpowiadamy dziś na blogu.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

To dokument, który potwierdza kwalifikacje uprawniające do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Aby go uzyskać, należy zdać egzamin, organizowany przez Instytut Transportu Samochodowego.

Przed przystąpieniem do egzaminu, do ITS należy złożyć:

  • wniosek o wydanie certyfikaty,
  • wniosek o przystąpienie do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym,
  • kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin w wysokości 500 zł oraz za wydanie certyfikatu w wysokości 300 zł – łącznie 800 zł.

Wymagania dla obcokrajowców

Poza wyżej wymienionymi dokumentami, obcokrajowcy chcący ubiegać się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych, powinni złożyć dodatkowe:

  • oświadczenie o zwykłym miejscu zamieszkania,
  • kopię karty pobytu.

Uzyskanie karty pobytu to konieczne wymaganie dla cudzoziemców, chcących zdobyć Certyfikat Kompetencji Zawodowych. O wydanie takiej karty można starać się po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały lub czasowy. 

Czy podczas egzaminu można mieć tłumacza? 

Instytut Transportu Samochodowego zaleca przystępowanie do egzaminu osobom, które biegle posługują się językiem polskim. Choć przepisy nie zabraniają wprost skorzystania z usług tłumacza podczas egzaminu, ITS może odrzucić wniosek o możliwość skorzystania z jego pomocy, gdyż obecność osoby trzeciej może przeszkadzać pozostałym osobom zdającym. Każda sprawa tego typu rozpatrywana jest przez ITS indywidualnie.

Czy jako obcokrajowiec możesz ubiegać się o zwolnienie z części egzaminu?

Tak – jako obcokrajowiec, możesz ubiegać się o zwolnienie z części lub całości egzaminu na podstawie art. 38a Ustawy o transporcie drogowym. 

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy (poza już wyżej wymienionymi dokumentami oraz uiszczeniem opłaty) złożyć deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów oraz dyplom ukończenia studiów wyższych przez Kandydata wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów, czy też świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warto jednak zaznaczyć, że honorowane są wyłącznie uczelnie na terenie Polski. Jeżeli zostanie uzyskane zwolnienie z całości egzaminu nie ponosisz opłaty za egzamin.

Ostatnie Wpisy

Transport intermodalny – jak działa i dlaczego jest ważny?

Transport intermodalny to innowacyjne podejście do przemieszczania towarów, które łączy różne środki transportu w jeden harmonijny system. W dzisiejszym poście na bloga zgłębimy temat transportu intermodalnego, wyjaśniając, jak działa i dlaczego odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym świecie logistyki i transportu.

Największe wyzwania w branży dostaw

Branża dostaw jest kluczowym ogniwem w globalnym łańcuchu dostaw i handlu. Jednak obecnie zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a przed przedsiębiorcami i firmami dostawczymi stoją liczne wyzwania. W tym poście przyjrzymy się największym wyzwaniom w branży dostaw i jak można sobie z nimi radzić.

Rodzaje odprawy celnej

Kiedy importujesz lub eksportujesz towary międzynarodowo, konieczne jest przechodzenie przez procedurę odprawy celnej. Odprawa celna to zbiór formalności i procedur, które muszą być spełnione, aby towar mógł swobodnie przekroczyć granice kraju. W tym poście omówimy różne rodzaje odpraw celnych, aby pomóc Ci zrozumieć tę złożoną procedurę.