CMR – co trzeba wiedzieć?

Międzynarodowy list przewozowy to dokument niezbędny w branży transportowej. Co zawiera i jak należy go traktować?

 

Międzynarodowy list przewozowy

To dokument stanowiący formę zabezpieczenia dla stron umowy o przewóz towarów. Jego prawidłowe wypełnienie pozwala zabezpieczyć się w stronom w sytuacji np. zaginięcia przesyłki lub uszkodzenia towaru. Jest także podstawą do egzekwowania prawa np. w sytuacji opóźnień w dostawie. 

 

Rodzaje listów przewozowych

W branży transportowej wyróżniamy:

 • list przewozowy CMR stosowany w transporcie drogowym towarów
 • konosament – list przewozowy stosowany głównie w transporcie morskim towarów
 • listy przewozowe SMGS i CIM stosowane w transporcie kolejowym towarów 
 • list AWB (air waybill) czyli list stosowany w transporcie lotniczym towarów dotyczący skonsolidowanych przesyłek.

 

Funkcje listu CMR

List przewozowy nie jest wymagany do wykonania usługi transportu pod względem prawnym. Jest to potwierdzenie wzajemnych zobowiązań, które muszą być zrealizowane ze szczególną starannością i w odpowiednim terminie.

Sam list spełnia 3 funkcje:

 • informacyjną – list służy do potwierdzenia informacji, że przesyłka z towarem została odebrana przez firmę przewozową;
 • identyfikacyjną – pozwala szybko zidentyfikować towar w miejscu przeznaczenia;
 • dowodową – zabezpiecza na wypadek zgubienia czy kradzieży przesyłki. 

 

Co powinno znaleźć się w liście przewozowym?

W liście CMR muszą znaleźć się następujące informacje:

 • imię i nazwisko nadawcy 
 • adres nadawcy i numer telefonu 
 • miejsce i datę wystawienia listu przewozowego
 • określoną wagę brutto ładunku
 • imię i nazwisko, adres i numer telefonu odbiorcy przesyłki
 • szczegółowa specyfikacja przewożonego towaru wraz z ilością i określoną wartością 
 • określenie rodzaju ładunku  
 • oświadczenie, że ładunek podlega przepisom Konwencji (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road)

Ostatnie Wpisy

Klasa 7 ADR

Jak wygląda szkolenie dla osób chcących przewozić klasę 7 ADR?

Jak wygląda krajowy transport paletowy

Transport paletowy krajowy wykorzystywany jest, gdy pojawia się konieczność przewiezienia do klienta towarów ponadgabarytowych. Jakie są jego zalety?