Czas pracy kierowcy – pakiet mobilności

Pakiet mobilności to zbiór poprawek oraz rozszerzeń kluczowych dla transportu drogowego aktów prawnych, obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Niektóre przepisy w nim wdrożone już weszły w życie, na inne musimy poczekać nawet kilka lat. 

Jakie zmiany wprowadza w kwestii czasu pracy kierowców zawodowych?

Wszystkie zmiany wprowadzone pakietem mobilności możemy podzielić na trzy grupy:

  • zmiany w czasie pracy kierowców i jego rejestracji,
  • zmiany w dostępie do rynku przewoźnika drogowego,
  • zmiany dotyczące zasad delegowania kierowców.

Jak wyglądają nowe przepisy, dotyczące czasu pracy kierowcy?

Przekroczenie czasu pracy

Pakiet mobilności wprowadza konkretne wyłączenia, kiedy kierowca może przekroczyć dopuszczalny ustawą maksymalny czas pracy. Są to dwie konkretne sytuacje:

  • kierowca może przekroczyć czas prowadzenia pojazdu o 1 godzinę w celu dotarcia do bazy przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania w celu wykorzystania tygodniowego odpoczynku,
  • kierowca może przekroczyć czas prowadzenia pojazdu o 2 godziny pod warunkiem wykorzystania wcześniej przerwy trwającej nieprzerwanie 30 minut w celu wykorzystania regularnego tygodniowego odpoczynku.

Tygodniowy okres odpoczynku

Nowe przepisy wprowadzają pewne modyfikacje w zakresie odbierania tygodniowego okresu odpoczynku.

Są to:

  • możliwość wykorzystania dwóch skróconych tygodniowych odpoczynków w dwóch kolejnych tygodniach w sytuacji, gdy kierowca wykonuje przewozy międzynarodowe – poza granicami kraju macierzystego. Z zastrzeżeniem, że kierowca odbierze rekompensatę za skrócone odpoczynki przed kolejnym, regularnym tygodniowym odpoczynkiem, a w ciągu kolejnych czterech tygodni, wykorzysta dwa regularne odpoczynki pod rząd;
  • obowiązek powrotu do miejsca zamieszkania lub centrum operacyjnego w każdym okresie czterech kolejnych tygodni w celu odbycia regularnego odpoczynku.

Podwójna obsada pojazdu

Wielu kierowców zastanawiało się, czy podróżując w dwuosobowej załodze, może odbierać 45 minutowy odpoczynek siedząc na fotelu pasażera, podczas gdy drugi kierowca prowadzi pojazd.

Pakiet mobilności uregulował i tę kwestię – kierowca niezaangażowany w prowadzenie pojazdu ani pomoc drugiemu członkowi załogi może odbierać przerwę odpoczywając jako pasażer.

Ostatnie Wpisy

Egzamin państwowy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest niezbędny do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Jest wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego i wymaga zdania egzaminu państwowego. Jak wygląda egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Jak dbać o samochód ciężarowy?

Od samochodu ciężarowego oczekujemy wiele. Że na czas dostarczy towary do miejsca przeznaczenia. Że nie zawiedzie nas, nawet w trudnych warunkach drogowych. Aby jednak móc tego oczekiwać, musimy o niego zadbać. Jak najlepiej to zrobić?

Wyposażenie pojazdu kierowcy ADR

Wyposażenie pojazdu przewożącego towary ADR ściśle określa Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w dziale 8.1 oraz Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Co i kiedy musi się w nim znaleźć?