Karta przedsiębiorstwa – czym jest?

Karta przedsiębiorstwa jest niezbędna do rozpoczęcia użytkowania danego pojazdu przez firmę transportową. Do czego służy i jak ją uzyskać?

Do czego jest potrzebna karta przedsiębiorstwa?

Karta przedsiębiorstwa pozwala na wyświetlanie, pobieranie i drukowanie danych zapisanych w tachografie. Jest więc obowiązkowym elementem dla każdej firmy, która korzysta z pojazdów wyposażonych w cyfrowy tachograf. 

Służy do blokowania i odblokowywania tachografów cyfrowych w celu zabezpieczenia dostępu do danych.

Wniosek o wydanie karty

O wydanie karty mogą ubiegać się wszyscy przewoźnicy drogowi oraz inne podmioty wykonujące przewozy drogowe. 

Wniosek należy złożyć w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. za pośrednictwem poczty lub strony info-car.pl. 

Do wniosku należy dołączyć:

  • skan oświadczenia podmiotu wykonującego przewozy drogowe o posiadaniu pojazdu podlegającego obowiązkowi instalacji tachografu cyfrowego,
  • w wypadku ukradzenia karty – zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży karty na Policji,
  • w wypadku zgubienia karty – oświadczenie o utracie karty,
  • w wypadku zmian danych – poprzednią kartę przedsiębiorstwa,
  • upoważnienie do podpisania wniosku – jeśli wniosek będzie podpisywany przez osobę, która nie występuje w KRS.

W procesie wnioskowania o kartę przedsiębiorcy nie można zapomnieć o uiszczeniu opłaty za jej wydanie w wysokości 282,90 zł. Karta jest ważna 5 lat. 

Ostatnie Wpisy

Transport poniżej 3,5 tony - licencja

Już w przyszłym roku wchodzą w życie zmiany w przepisach unijnych, dotyczących transportu ciężkiego. Co zmieni się po wdrożeniu tych poprawek?

Licencja na transport międzynarodowy

Wykonywanie transportu międzynarodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony wymaga uzyskania licencji wspólnotowej. Licencja przewoźnika uprawnia do wykonywania przewozu zarobkowego w Unii Europejskiej. Co jest niezbędne, aby ją uzyskać?

Dostawa na czas

Ile czasu zajmuje dostawa towaru w Polsce? Jak można obliczyć czas dostawy? Czy wiesz, jakie czynniki wpływają na jego skrócenie/wydłużenie? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule. Na polskim rynku działa wiele przedsiębiorstw, oferujących usługi spedycyjne i transportowe. Czym kierować się, szukając przedsiębiorcy, który dowiezie Twoje towary na czas?