Jako przewoźnicy, transportujemy również towary, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska. Ich przewóz wymaga przestrzegania ściśle określonych prawnie regulacji. Jakie towary należą do klasy 1 ADR i jak należy zorganizować ich przewóz?

Klasy towarów ADR

Zgodnie z prawem, towary ADR dzielą się na 13 klas o określonej specyfikacji. W skład klasy 1 wchodzą:

  • materiały wybuchowe: materiały stałe lub ciekłe (lub mieszaniny materiałów) mogące w wyniku reakcji chemicznej wydzielać gazy o takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką prędkością, że mogą powodować zniszczenia w otaczającym środowisku,
  • materiały pirotechniczne: materiały lub mieszaniny materiałów przewidziane do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu lub dymu lub kombinacji tych efektów w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzyjmującej się egzotermicznej reakcji chemicznej,
  • przedmioty zawierające materiały wybuchowe: przedmioty zawierające jeden lub więcej materiałów wybuchowych lub pirotechnicznych
  • materiały i przedmioty niewymienione powyżej, które wytwarza się w celu uzyskania efektu praktycznego sposobami wybuchowymi lub pirotechnicznymi.

Będą to np. amunicja, fajerwerki czy dynamit.

Jak przewozić towary z klasy 1 ADR?

Towary znajdujące się w 1 klasie ADR są potencjalnie wysoce niebezpieczne Dlatego ich transport, powinien przebiegać w ściśle określony sposób, a do jego wykonywania, niezbędne są określone prawem uprawnienia. 

Każdy, kto chce wykonywać przewóz towarów z 1 klasy ADR, musi przejść szkolenie i uzyskać stosowne uprawnienia. Dopiero jego ukończenie i zaliczenie egzaminu stanowi podstawę do wykonywania transportu materiałów klasy 1.

Jak przystąpić do szkolenia na przewóz towarów klasy 1?

Aby przystąpić do tego szkolenia, należy: 

  • ukończyć szkolenie podstawowe ADR,
  • mieć ukończony 21. rok życia. 

Ostatnie Wpisy

Transport intermodalny – jak działa i dlaczego jest ważny?

Transport intermodalny to innowacyjne podejście do przemieszczania towarów, które łączy różne środki transportu w jeden harmonijny system. W dzisiejszym poście na bloga zgłębimy temat transportu intermodalnego, wyjaśniając, jak działa i dlaczego odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym świecie logistyki i transportu.

Największe wyzwania w branży dostaw

Branża dostaw jest kluczowym ogniwem w globalnym łańcuchu dostaw i handlu. Jednak obecnie zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a przed przedsiębiorcami i firmami dostawczymi stoją liczne wyzwania. W tym poście przyjrzymy się największym wyzwaniom w branży dostaw i jak można sobie z nimi radzić.

Rodzaje odprawy celnej

Kiedy importujesz lub eksportujesz towary międzynarodowo, konieczne jest przechodzenie przez procedurę odprawy celnej. Odprawa celna to zbiór formalności i procedur, które muszą być spełnione, aby towar mógł swobodnie przekroczyć granice kraju. W tym poście omówimy różne rodzaje odpraw celnych, aby pomóc Ci zrozumieć tę złożoną procedurę.