Licencja na transport międzynarodowy

Wykonywanie transportu międzynarodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony wymaga uzyskania licencji wspólnotowej. Licencja przewoźnika uprawnia do wykonywania przewozu zarobkowego w Unii Europejskiej. Co jest niezbędne, aby ją uzyskać?

Kto może ubiegać się o licencję na transport międzynarodowy?

O licencję może ubiegać się każdy, kto:

  • posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • posiada rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich,
  • posiada odpowiednią zdolność finansową,
  • cieszy się dobrą reputacją,
  • posiada wymagane kompetencje zawodowe poświadczone certyfikatem kompetencji zawodowych przewoźnika,
  • posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • uiszczenie opłaty zależnej od długości okresu ważności licencji.

Jaki jest termin realizacji licencji transportowej?

Procedura uzyskania licencji transportowej wymaga spełnienia wielu formalności. Ubieganie się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zajmuje do 30 dni. Rozpatrzenie wniosku o licencję wspólnotową powinno zająć do 30 dni, a w szczególnych wypadkach do 60 dni.

Ostatnie Wpisy

Logistyka kontraktowa

Logistyka to - obok transportu i spedycji - jedna z najważniejszych gałęzi usług przewozowych. Czym jest logistyka kontraktowa?

Klasa 1 ADR

Jakie towary należą do klasy 1 ADR i jak należy zorganizować ich przewóz?

Zmiana Ustawy o transporcie - 3 najważniejsze informacje

Przepisy prawne w branży transportowej zmieniają się często. Reformy te znacznie wpływają na codzienność kierowców zawodowych. Tym razem nasz ustawodawca zaplanował zmiany w Ustawie o transporcie drogowym na rok 2022. Jakie są trzy najważniejsze zmiany, które mają zostać wprowadzone?