Magazyny logistyczne – jak przechowywać?

Nieodpowiednio przechowywany towar nigdy nie dotrze w dobrej kondycji do miejsca przeznaczenia. Dlatego w magazynie, należy zapewnić mu odpowiednie warunki. Czym jest i jaka w procesie przechowywania jest rola gospodarki magazynowej?

Gospodarka magazynowa

Krótko mówiąc, gospodarka magazynowa to ogół czynności organizacyjnych, związanych z przechowywaniem.

Składają się na nią między innymi:

 • czynności organizacyjne,
 • czynności techniczne,
 • zadania ekonomiczne związane z krótko- i długotrwałym przechowywaniem. 

Odpowiednio prowadzona gospodarka magazynowa umożliwia magazynom pełnienie wielu funkcji.

Po pierwsze, są to funkcje zaopatrzeniowe. Wtedy w magazynie przechowywane są zasoby sukcesywnie wydawane do produkcji.

Po drugie, możemy mówić o funkcjach produkcyjnych. Wtedy kluczowe jest optymalne rozdysponowanie materiałów i półfabrykatów do poszczególnych ogniw produkcyjnych. 

Trzecią grupą funkcji magazynowych są funkcje dystrybucyjne. W takiej sytuacji możemy mówić o przechowywaniu wyrobów już gotowych oraz prowadzeniu procesów kompletacji i sterowania przepływem towarów do końcowych odbiorców.

Na co zwrócić uwagę, wybierając magazyn logistyczny?

Na tę decyzję wpływa wiele indywidualnych czynników. Z pewnością jednak zawsze warto spojrzeć na warunki przechowywania poszczególnych wyrobów takie, jak:

 • ich postać fizyczna,
 • wrażliwość na warunki atmosferyczne,
 • podatność na korozję,
 • podatność na zmiany temperatury,
 • odporność na piętrzenie,
 • higroskopijność.

Klasyfikacja magazynów logistycznych

Magazyny logistyczne możemy sklasyfikować, biorąc pod uwagę wiele czynników. Są to na przykład:

 • budowa – tu wyróżniamy magazyny zamknięte, półotwarte i otwarte,
 • warunki klimatyczne przestrzeni składowej,
 • sposób składowania towarów,
 • rodzaj instalacji (elektryczna, grzewcza, wentylacyjna itp.).

Pamiętaj, że na składowany towar wiele czynników może mieć negatywny wpływ. Zaliczają się do nich np. zbyt duże nasłonecznienie, zbyt mała odległość od siebie czy wilgotność skutkująca pojawieniem się pleśni.  Dlatego szukając idealnego magazynu, zwróć uwagę na wszystkie czynniki ryzyka.

Ostatnie Wpisy

Egzamin państwowy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest niezbędny do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Jest wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego i wymaga zdania egzaminu państwowego. Jak wygląda egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Jak dbać o samochód ciężarowy?

Od samochodu ciężarowego oczekujemy wiele. Że na czas dostarczy towary do miejsca przeznaczenia. Że nie zawiedzie nas, nawet w trudnych warunkach drogowych. Aby jednak móc tego oczekiwać, musimy o niego zadbać. Jak najlepiej to zrobić?

Wyposażenie pojazdu kierowcy ADR

Wyposażenie pojazdu przewożącego towary ADR ściśle określa Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w dziale 8.1 oraz Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Co i kiedy musi się w nim znaleźć?