Poprawne rozliczenie delegacji krajowej

Jako kierowca zawodowy, większość swoich obowiązków wykonujesz poza miejscem zamieszkania. Kiedy jest to liczone jako podróż służbowa?

Miejsce pracy kierowcy zawodowego

Mimo wykonywania obowiązków poza siedzibą firmy, swojego czasu pracy nie rozliczasz zazwyczaj jako podróży służbowej. Wszystko zależy od postanowień zawartej przez Ciebie umowy. To ona powinna zawierać jasną informację o miejscu wykonywania pracy. Może to być np. miasto, województwo, kraj – czy nawet Unia Europejska. Warunkiem jest realne, regularne wykonywanie obowiązków na tym terenie.

Delegacja kierowcy zawodowego

Kiedy pracodawca zleca wykonanie pracy poza wskazanym w umowie obszarem, możemy mówić o delegacji. Z tego tytułu, przysługuje dieta oraz zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Rozliczanie delegacji krajowej

Prawo stanowi, że za podróż służbową mającą na celu wykonanie obowiązków służbowych poza miejscem zamieszkania, czy siedzibą pracodawcy, pracownikowi należy się dieta – czyli dodatek finansowy, który ma pokryć koszty związane z wyżywieniem na delegacji. Jej minimalna wysokość wynosi 30 zł za dobę i może zostać obniżona tylko w sytuacji, gdy pracodawca zapewnia posiłki. 

Delegacja ma miejsce, gdy pracownik spędza w ramach swoich obowiązków co najmniej 8h poza miejscem zamieszkania i pracy.  W jej czas wliczają się przerwy, wynikające z ustawy o czasie pracy kierowcy zawodowego. Za delegację trwającą  8 – 12 godzin, kierowcy przysługuje dieta w wysokości 50%. Jeśli natomiast pracownik spędzi w niej powyżej 12 godzin, wysokość przyznanej diety ma być pełna. 

Ryczałt za nocleg

Z zasady, pracodawca ma obowiązek zapłacić kierowcy za zakwaterowanie. Ryczałt nocny obowiązuje w przypadku noclegu trwającego nieprzerwanie minimum 6h między 21:00-7:00.

Ostatnie Wpisy

Egzamin państwowy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest niezbędny do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Jest wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego i wymaga zdania egzaminu państwowego. Jak wygląda egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Jak dbać o samochód ciężarowy?

Od samochodu ciężarowego oczekujemy wiele. Że na czas dostarczy towary do miejsca przeznaczenia. Że nie zawiedzie nas, nawet w trudnych warunkach drogowych. Aby jednak móc tego oczekiwać, musimy o niego zadbać. Jak najlepiej to zrobić?

Wyposażenie pojazdu kierowcy ADR

Wyposażenie pojazdu przewożącego towary ADR ściśle określa Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w dziale 8.1 oraz Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Co i kiedy musi się w nim znaleźć?