Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Firmy spedycyjne korzystają z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Co jest ich przedmiotem? Kiedy okazują się niezbędne?

Co jest przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora?

Przedmiotem tego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora wobec zleceniodawcy oraz osób trzecich za szkody powstałe z powodu niewykonania albo nienależytego wykonania usług spedycyjnych, które wynikają z umowy i są zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Będą to czynności takie, jak opracowywanie dokumentów niezbędnych do wykonania przewozu, załadunek i wyładunek towarów, składowanie przesyłek czy zawarcie umowy o przewóz.

Zdarza się, że ubezpieczenie pokrywa również np. szkody z tytułu utraty ładunku w sytuacjach kradzieży czy uszkodzenia powierzonego towaru.

Istnieją także ubezpieczenia obejmujące szkody powstałe w konsekwencji rażącego niedbalstwa. Są to sytuacje takie, jak naruszenie przepisów ruchu drogowego, utrata towarów w wyniku wydania ich nieodpowiedniej osobie. Zwykle jednak w umowach ubezpieczeniowych znaleźć można informację, że ochrona nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za straty wyrządzone umyślnie albo na skutek rażącego zaniedbania.

Jakie obowiązki ma spedytor?

Do obowiązków spedytora zaliczają się m. in.:

  • dobranie właściwego środka transportu do przewożonych towarów,
  • wybranie  sprawdzonych podwykonawców zlecenia,
  • zapewnienie odpowiednich środków transportu dla danych towarów. 

Cechą charakterystyczną dla działań podejmowanych przez spedytorów jest ryzyko. Nigdy nie przewidzimy wszystkich zdarzeń, które mogą mieć miejsce na drodze. Jeśli rozpoczynamy współpracę z nowym przewoźnikiem, nigdy nie możemy mieć stu procent pewności, czy będzie przebiegać rzetelnie. Dlatego decydując się na ubezpieczenie, jesteśmy zabezpieczeni na wypadek różnych nieprzewidywalnych sytuacji.

Ostatnie Wpisy

Transport intermodalny – jak działa i dlaczego jest ważny?

Transport intermodalny to innowacyjne podejście do przemieszczania towarów, które łączy różne środki transportu w jeden harmonijny system. W dzisiejszym poście na bloga zgłębimy temat transportu intermodalnego, wyjaśniając, jak działa i dlaczego odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym świecie logistyki i transportu.

Największe wyzwania w branży dostaw

Branża dostaw jest kluczowym ogniwem w globalnym łańcuchu dostaw i handlu. Jednak obecnie zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a przed przedsiębiorcami i firmami dostawczymi stoją liczne wyzwania. W tym poście przyjrzymy się największym wyzwaniom w branży dostaw i jak można sobie z nimi radzić.

Rodzaje odprawy celnej

Kiedy importujesz lub eksportujesz towary międzynarodowo, konieczne jest przechodzenie przez procedurę odprawy celnej. Odprawa celna to zbiór formalności i procedur, które muszą być spełnione, aby towar mógł swobodnie przekroczyć granice kraju. W tym poście omówimy różne rodzaje odpraw celnych, aby pomóc Ci zrozumieć tę złożoną procedurę.