Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Firmy spedycyjne korzystają z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Co jest ich przedmiotem? Kiedy okazują się niezbędne?

Co jest przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora?

Przedmiotem tego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora wobec zleceniodawcy oraz osób trzecich za szkody powstałe z powodu niewykonania albo nienależytego wykonania usług spedycyjnych, które wynikają z umowy i są zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Będą to czynności takie, jak opracowywanie dokumentów niezbędnych do wykonania przewozu, załadunek i wyładunek towarów, składowanie przesyłek czy zawarcie umowy o przewóz.

Zdarza się, że ubezpieczenie pokrywa również np. szkody z tytułu utraty ładunku w sytuacjach kradzieży czy uszkodzenia powierzonego towaru.

Istnieją także ubezpieczenia obejmujące szkody powstałe w konsekwencji rażącego niedbalstwa. Są to sytuacje takie, jak naruszenie przepisów ruchu drogowego, utrata towarów w wyniku wydania ich nieodpowiedniej osobie. Zwykle jednak w umowach ubezpieczeniowych znaleźć można informację, że ochrona nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za straty wyrządzone umyślnie albo na skutek rażącego zaniedbania.

Jakie obowiązki ma spedytor?

Do obowiązków spedytora zaliczają się m. in.:

  • dobranie właściwego środka transportu do przewożonych towarów,
  • wybranie  sprawdzonych podwykonawców zlecenia,
  • zapewnienie odpowiednich środków transportu dla danych towarów. 

Cechą charakterystyczną dla działań podejmowanych przez spedytorów jest ryzyko. Nigdy nie przewidzimy wszystkich zdarzeń, które mogą mieć miejsce na drodze. Jeśli rozpoczynamy współpracę z nowym przewoźnikiem, nigdy nie możemy mieć stu procent pewności, czy będzie przebiegać rzetelnie. Dlatego decydując się na ubezpieczenie, jesteśmy zabezpieczeni na wypadek różnych nieprzewidywalnych sytuacji.

Ostatnie Wpisy

Transport poniżej 3,5 tony - licencja

Już w przyszłym roku wchodzą w życie zmiany w przepisach unijnych, dotyczących transportu ciężkiego. Co zmieni się po wdrożeniu tych poprawek?

Licencja na transport międzynarodowy

Wykonywanie transportu międzynarodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony wymaga uzyskania licencji wspólnotowej. Licencja przewoźnika uprawnia do wykonywania przewozu zarobkowego w Unii Europejskiej. Co jest niezbędne, aby ją uzyskać?

Dostawa na czas

Ile czasu zajmuje dostawa towaru w Polsce? Jak można obliczyć czas dostawy? Czy wiesz, jakie czynniki wpływają na jego skrócenie/wydłużenie? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule. Na polskim rynku działa wiele przedsiębiorstw, oferujących usługi spedycyjne i transportowe. Czym kierować się, szukając przedsiębiorcy, który dowiezie Twoje towary na czas?