Zmiana Ustawy o transporcie – 3 najważniejsze informacje

Przepisy prawne w branży transportowej zmieniają się często. Reformy te znacznie wpływają na codzienność kierowców zawodowych. Tym razem nasz ustawodawca zaplanował zmiany w Ustawie o transporcie drogowym na rok 2022. Jakie są trzy najważniejsze zmiany, które mają zostać wprowadzone?

Zwolnienie z kodu 95

Zgodnie z nowelizacją, kolejne podmioty mają zostać zwolnione z obowiązku posiadania kodu 95 w prawie jazdy. Od 2022 roku mają to być także kierowcy pojazdów:

  • do kierowania którymi jest wymagane prawo jazdy kategorii D lub D1 i które są prowadzone bez pasażerów przez personel obsługi technicznej do lub z centrum obsługi technicznej, znajdującego się w pobliżu najbliższej bazy eksploatacyjnej, z której korzysta przewoźnik, pod warunkiem, że prowadzenie pojazdu nie jest głównym zajęciem kierowcy,
  • wykorzystywanych na obszarach wiejskich w ramach własnej działalności gospodarczej kierowcy, jeśli przewóz ma charakter sporadyczny,
  • które są wykorzystywane lub wynajęte bez kierowcy przez przedsiębiorstwo rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwo rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w ramach własnej działalności gospodarczej.

Profil kierowcy zawodowego

W tej chwili, jeśli kierowca, który posiada prawo jazdy kat. C lub kat. D planuje podjęcie pracy kierowcy zawodowego, musi przejść

  • szkolenie zawodowe lub
  • szkolenie okresowe.

Dzięki niemu uzyskuje prawo wpisania kodu do prawa jazdy. Wizytę w ośrodku szkolenia poprzedzają badania lekarskie i psychologiczne.

W 2022 roku do obowiązków osoby planującej zostanie kierowcą zawodowym, dojdzie konieczność uzyskania profilu kierowcy zawodowego. Profil będzie wspierać proces elektronicznego przepływu dokumentów oraz pomoże wyeliminować papierowe szkolenia. 

Miejsce egzaminu po kwalifikacji

W 2022 roku, egzaminy państwowe dla kierowców zawodowych zostaną przeniesione do Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. 

Katalog pytań zostanie rozszerzony do 1500 pytań, które będą niejawne. Sam egzamin będzie odbywać się przy pomocy komputera.

Ostatnie Wpisy

Gestia transportowa

Gestia transportowa to inaczej mówiąc zarządzanie przewozem. Jakie są jej rodzaje i niebezpieczeństwa z nią związane?

Profil kierowcy zawodowego

Od kwietnia 2022 roku, nowy dokument będzie wymagany do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy. Czym będzie profil kierowcy zawodowego?

Odnowienie prawa jazdy kat. C/CE

Prawo jazdy kategorii C/CE jest wydawane na czas określony, nie dłuższy, niż 5 lat. Zależy on m. in. od wieku czy stanu zdrowia. Jak wygląda odnowienie prawa jazdy do celów zawodowych?