Terminowość dostaw

Czas realizacji i terminowość dostawy to jeden z najważniejszych punktów, jakimi kierujemy się, wybierając firmę przewozową. Wielu przedsiębiorców stawia na zoptymalizowanie tego aspektu swojej działalności. Na co zwrócić uwagę, wybierając firmę przewozową pod kątem terminowości dostaw?

Terminowe dostawy towarów

Przedsiębiorcy z sektora TSL poszukują skutecznych sposobów na zdobycie przewagi rynkowej. Dla klientów, jednym z najważniejszych parametrów jest terminowa dostawa dóbr. Od niej zależy wiele rzeczy, takich jak jakość towaru, to, czy nie ulegnie on zepsuciu czy też możliwość przesyłu towarów dalej w łańcuchu dostaw.

Dlaczego czas dostawy może ulec wydłużeniu?

Czas dostawy może ulec wydłużeniu – czasem z przyczyn, na które nie mamy wpływu. Często jednak można mu zapobiegać i dobry przewoźnik wie, jak to robić.

Jakie są najczęstsze przyczyny wydłużenia czasu dostawy?

 • Niekompletna dokumentacja przewozowa, o którą nie zadbano na etapie planowania przewozu,
 • błąd przy planowaniu trasy,
 • awaria pojazdu,
 • błąd przy załadunku lub rozładunku towarów (np. wydanie nieodpowiedniego towaru),
 • zdarzenia losowe na drodze – wypadki, utrudnienia.

Jak widzisz, większości z wyżej wymienionych przyczyn opóźnienia  dostaw towaru można zapobiec. 

Na co zwrócić uwagę, wybierając przewoźnika?

 • Nowoczesna flota, która pozwoli zmniejszyć ryzyko awarii na trasie,
 • fachowa spedycja i logistyka, dzięki której nie pojawią się błędy przy kompletowaniu dokumentów, czy planowaniu optymalnej trasy,
 • doświadczenie,
 • podwójna obsada pojazdu – dzięki której czas dostawy skraca się, a w losowych sytuacjach (choroba, złe samopoczucie jednego z kierowców) chroni przed opóźnieniami,
 • stała łączność telematyczna, dzięki której spedytor może szybko reagować na ewentualne utrudnienia na trasie,
 • wyposażenie magazynu w maszyny i urządzenia usprawniające załadunek.

Ostatnie Wpisy

Gestia transportowa

Gestia transportowa to inaczej mówiąc zarządzanie przewozem. Jakie są jej rodzaje i niebezpieczeństwa z nią związane?

Profil kierowcy zawodowego

Od kwietnia 2022 roku, nowy dokument będzie wymagany do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy. Czym będzie profil kierowcy zawodowego?

Odnowienie prawa jazdy kat. C/CE

Prawo jazdy kategorii C/CE jest wydawane na czas określony, nie dłuższy, niż 5 lat. Zależy on m. in. od wieku czy stanu zdrowia. Jak wygląda odnowienie prawa jazdy do celów zawodowych?