Licencja na przewóz rzeczy w transporcie międzynarodowym

Chcesz pracować w branży przewozów międzynarodowych? Czy zawsze musisz posiadać licencję wspólnotową? Tę kwestię postaramy się rozjaśnić we wpisie.

Licencja wspólnotowa

Wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy lub osób pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony bądź też konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą wymaga uzyskania licencji wspólnotowej. Taki obowiązek nakłada Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1072/2009 oraz 1073/2009.

Jakie wymogi musi spełnić osoba ubiegająca się o licencję wspólnotową?

Warunkami niezbędnymi do jej uzyskania są:

  • posiadanie siedziby firmy na terenie danego Państwa wspólnoty,
  • posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • uiszczenie opłaty zależnej od długości okresu ważności licencji.

Jeśli posiadasz już firmę, kolejnym krokiem jest uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika – czyli licencji krajowej. To na jej podstawie wydawana jest licencja wspólnotowa. 

Jak uzyskać licencję krajową?

Musisz spełnić poniższe warunki:

  • posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich,
  • cieszyć się dobrą reputacją,
  • posiadać odpowiednią zdolność finansową oraz
  • posiadać wymagane kompetencje zawodowe, czyli posiadać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika.

Gdy posiadasz już licencję krajową, aby uzyskać licencję wspólnotową, musisz uiścić stosowną opłatę. Jej wysokość jest uzależniona od długości okresu ważności.

Ile wynosi opłata?

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – cena 1000 zł

Licencja dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:

  •      do 5 lat: cena 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji
  •      powyżej 5 lat do 10 lat: cena 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji.

Ostatnie Wpisy

Egzamin państwowy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest niezbędny do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Jest wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego i wymaga zdania egzaminu państwowego. Jak wygląda egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Jak dbać o samochód ciężarowy?

Od samochodu ciężarowego oczekujemy wiele. Że na czas dostarczy towary do miejsca przeznaczenia. Że nie zawiedzie nas, nawet w trudnych warunkach drogowych. Aby jednak móc tego oczekiwać, musimy o niego zadbać. Jak najlepiej to zrobić?

Wyposażenie pojazdu kierowcy ADR

Wyposażenie pojazdu przewożącego towary ADR ściśle określa Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w dziale 8.1 oraz Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Co i kiedy musi się w nim znaleźć?