Logistyka kontraktowa

Logistyka to – obok transportu i spedycji – jedna z najważniejszych gałęzi usług przewozowych. Niektóre z większych firm decydują się na zostanie centrum logistycznym – zatrudnienie własnych specjalistów i prowadzenie usług logistycznych zza własnego biurka. Czym jest logistyka kontraktowa?

Logistyka kontraktowa

Logistyka kontraktowa jest typem usługi outsourcingowej, który obejmuje wszystkie operacje przeprowadzane na powierzchni magazynu – od wytworzenia produktu po dostarczenie go do punktu sprzedaży, czy klienta. 

Kto oferuje usługi logistyczne?

Logistyka kontraktowa może być prowadzona przez firmy, które posiadają własne zaplecze logistyczne – magazyn, flotę pojazdów i maszyny, umożliwiające obsługę magazynu. Ponadto, firma musi zatrudniać pracowników posiadających doświadczenie w logistyce – zarówno zarządzaniu, jak i obsłudze magazynu. 

Logistyka kontraktowa – usługi

Osoby oferujące logistykę kontraktową świadczą różnego rodzaju usługi. Można do nich zaliczyć np.:

  • przechowanie towarów,
  • odbiór towarów, 
  • przeładunek kompletacyjny,
  • umożliwienie śledzenia zmian towarów w czasie rzeczywistym.

Dlaczego warto skorzystać z usług logistyki kontraktowej?

Plusami korzystania z logistyki kontraktowej są:

  • brak konieczności posiadania własnego magazynu, zatrudniania pracowników – szczególnie korzystna opcja dla mniejszych firm, które nie potrzebują usług logistycznych przez cały rok,
  • brak konieczności wykupienia polisy,
  • mniejsze ryzyko, związane z samodzielnym magazynowaniem,
  • brak ryzyka związanego z planowaniem łańcucha dostaw. 

Ostatnie Wpisy

Gestia transportowa

Gestia transportowa to inaczej mówiąc zarządzanie przewozem. Jakie są jej rodzaje i niebezpieczeństwa z nią związane?

Profil kierowcy zawodowego

Od kwietnia 2022 roku, nowy dokument będzie wymagany do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy. Czym będzie profil kierowcy zawodowego?

Odnowienie prawa jazdy kat. C/CE

Prawo jazdy kategorii C/CE jest wydawane na czas określony, nie dłuższy, niż 5 lat. Zależy on m. in. od wieku czy stanu zdrowia. Jak wygląda odnowienie prawa jazdy do celów zawodowych?