Zmiany w systemie SENT

SENT to pakiet przewozowy dla towarów wrażliwych, wprowadzony 1 października 2018 roku. O tym, czym jest i jakie korzyści niesie za sobą dla przewoźników, pisaliśmy już na naszym blogu.

W skrócie przypomnimy, że SENT wymusza na przewoźniku stosowanie urządzeń monitorujących, które podają dane geolokalizacyjne pojazdów. Systemy telematyczne pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo towarów, samochodów i ładunków, a także pomagają zaoszczędzić pieniądze, np. poprzez monitorowanie spalania na trasie. 

Od 19 kwietnia w życie weszły ważne zmiany w systemie SENT. Co oznaczają dla kierowców samochodów ciężarowych?

Zmiany w systemie SENT

Od dnia 19 kwietnia Ministerstwo Finansów przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 11 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów (Dz. U. poz. 301) wprowadziło w systemie SENT następujące zmiany:

  • w formularzach zgłoszeń przewozu towarów zostało wprowadzone dodatkowe pole: Kod odpadu, które jest obowiązkowe w przypadku przewozu towarów będących odpadem w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z poźn. zm),
  • w polach Masa brutto lub objętość towaru
  • w celu uwierzytelnienia podmiotu wysyłającego albo odbierającego, które przesyłają lub aktualizują zgłoszenia w systemie SENT, będzie  wymagane podanie unikalnego, 17-znakowego numeru identyfikacyjnego, nadawanego użytkownikowi Portalu Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) – tzw. Id SISC.

Ostatnie Wpisy

Brexit - co nowego?

Zgodnie z ustaleniami podjętymi w niedzielę, 25 sierpnia, z końcem października Wielka Brytania ma wystąpić z Unii Europejskiej, niezależnie od okoliczności. Co oznacza to dla europejskiego transportu?

Ekologiczne pakowanie

Coraz więcej uwagi poświęcamy godnemu życiu na naszej planecie. Podejmujemy działania ograniczające pozostawiony ślad węglowy, segregujemy śmieci i uświadamiamy innych na temat szkodliwości ich działań na ziemi.

Rażące niedbalstwo w branży transportowej

Rażące niedbalstwo to termin, który ma zdecydowanie negatywny wydźwięk. Prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji dla przewoźnika. Kiedy mamy z nim do czynienia?