Profil kierowcy zawodowego

W zeszłym roku, ustawodawca wprowadził wiele nowych przepisów prawa ruchu drogowego. Poza m. in. podniesieniem wysokości mandatów czy kar dla kierowców przekraczających dopuszczalną prędkość, prawdziwej rewolucji doczekał się także zawód kierowcy.

Jedną z nowości jest konieczność uzyskania profilu kierowcy zawodowego. Jest to dokument, niezbędny do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy. Skąd można go pobrać? Co należy zrobić, aby go otrzymać?

więcej… „Profil kierowcy zawodowego”