Kierowcy przygotowujący się do kariery zawodowej często spotykają się z informacją o konieczności uzyskania tzw. kodu 95. Co oznacza to określenie i czy kod 95 trzeba zdobyć?

Kod 95 – co znaczy?

W obowiązujących przepisach prawa, kod 95 jest wpisem do prawa jazdy potwierdzającym posiadane kwalifikacje kierowcy zawodowego.

Co należy zrobić, aby go uzyskać?

Aby uzyskać wpis kod 95 do prawa jazdy, konieczne jest:

  • uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej wydane po kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, albo
  • szkolenie okresowe w przypadku kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E przed 10 września 2008 oraz prawo jazdy kategorii C1, C1 + E, C lub C + E przed 10 września 2009 r. 

Podstawy prawne wpisu kodu 95 w prawo jazdy

Obowiązek i terminy dokonywania wpisów do prawa jazdy reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r.w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Zgodnie z rozporządzeniem, kod 9 umieszcza się w prawie jazdy w formie zapisu „95.DD.MM.RRRR.” Umieszczona na początku liczba „95” jest urzędowym określeniem uprawnień do zawodowego kierowania pojazdami, potwierdzonych odpowiednimi kwalifikacjami. 

W dniu upływu wpisanej do prawa jazdy daty, właściciel dokumentu traci prawo do wykonywania zawodu, jeśli nie zaliczył wcześniej kolejnego szkolenia okresowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz nie uzyska stosownego badania lekarskiego i psychologicznego.

Ostatnie Wpisy

Egzamin państwowy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest niezbędny do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Jest wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego i wymaga zdania egzaminu państwowego. Jak wygląda egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Jak dbać o samochód ciężarowy?

Od samochodu ciężarowego oczekujemy wiele. Że na czas dostarczy towary do miejsca przeznaczenia. Że nie zawiedzie nas, nawet w trudnych warunkach drogowych. Aby jednak móc tego oczekiwać, musimy o niego zadbać. Jak najlepiej to zrobić?

Wyposażenie pojazdu kierowcy ADR

Wyposażenie pojazdu przewożącego towary ADR ściśle określa Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w dziale 8.1 oraz Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Co i kiedy musi się w nim znaleźć?