Kierowcy przygotowujący się do kariery zawodowej często spotykają się z informacją o konieczności uzyskania tzw. kodu 95. Co oznacza to określenie i czy kod 95 trzeba zdobyć?

Kod 95 – co znaczy?

W obowiązujących przepisach prawa, kod 95 jest wpisem do prawa jazdy potwierdzającym posiadane kwalifikacje kierowcy zawodowego.

Co należy zrobić, aby go uzyskać?

Aby uzyskać wpis kod 95 do prawa jazdy, konieczne jest:

  • uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej wydane po kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, albo
  • szkolenie okresowe w przypadku kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E przed 10 września 2008 oraz prawo jazdy kategorii C1, C1 + E, C lub C + E przed 10 września 2009 r. 

Podstawy prawne wpisu kodu 95 w prawo jazdy

Obowiązek i terminy dokonywania wpisów do prawa jazdy reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r.w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Zgodnie z rozporządzeniem, kod 9 umieszcza się w prawie jazdy w formie zapisu „95.DD.MM.RRRR.” Umieszczona na początku liczba „95” jest urzędowym określeniem uprawnień do zawodowego kierowania pojazdami, potwierdzonych odpowiednimi kwalifikacjami. 

W dniu upływu wpisanej do prawa jazdy daty, właściciel dokumentu traci prawo do wykonywania zawodu, jeśli nie zaliczył wcześniej kolejnego szkolenia okresowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz nie uzyska stosownego badania lekarskiego i psychologicznego.

Ostatnie Wpisy

Transport intermodalny – jak działa i dlaczego jest ważny?

Transport intermodalny to innowacyjne podejście do przemieszczania towarów, które łączy różne środki transportu w jeden harmonijny system. W dzisiejszym poście na bloga zgłębimy temat transportu intermodalnego, wyjaśniając, jak działa i dlaczego odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym świecie logistyki i transportu.

Największe wyzwania w branży dostaw

Branża dostaw jest kluczowym ogniwem w globalnym łańcuchu dostaw i handlu. Jednak obecnie zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a przed przedsiębiorcami i firmami dostawczymi stoją liczne wyzwania. W tym poście przyjrzymy się największym wyzwaniom w branży dostaw i jak można sobie z nimi radzić.

Rodzaje odprawy celnej

Kiedy importujesz lub eksportujesz towary międzynarodowo, konieczne jest przechodzenie przez procedurę odprawy celnej. Odprawa celna to zbiór formalności i procedur, które muszą być spełnione, aby towar mógł swobodnie przekroczyć granice kraju. W tym poście omówimy różne rodzaje odpraw celnych, aby pomóc Ci zrozumieć tę złożoną procedurę.