Ustawa o transporcie – zmiany

W 2022 roku ustawodawca wprowadził wiele zmian do Ustawy o transporcie. Jakie są najważniejsze z nich?

Profil kierowcy zawodowego

To kolejny z obowiązków, który został nałożony na kierowcę. Od 2022 roku wymaga się od nich, obok zakończenia szkolenia zawodowego lub okresowego i przejścia badań lekarskich i psychologicznych, także posiadania profilu kierowcy zawodowego. Dopiero wtedy możliwe jest przystąpienie do kursu kwalifikacyjnego i szkolenia okresowego.
W jakim celu na kierowców zawodowych został nałożony ten obowiązek? Ma to wspierać proces elektronicznego przepływu dokumentów. Profil wydaje starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu.

Zwolnienie z kodu 95

Od 2022 roku, konieczność posiadania wpisu kodu 95 do prawa jazdy objęła szerszą grupę kierowców. Zaliczają się do nich kierowcy pojazdów

  • do kierowania którymi jest wymagane prawo jazdy kategorii D lub D1 i które są prowadzone bez pasażerów przez personel obsługi technicznej do lub z centrum obsługi technicznej, znajdującego się w pobliżu najbliższej bazy eksploatacyjnej, z której korzysta przewoźnik, pod warunkiem, że prowadzenie pojazdu nie jest głównym zajęciem kierowcy,
    wykorzystywanych na obszarach wiejskich w ramach własnej działalności gospodarczej kierowcy, jeśli przewóz ma charakter sporadyczny,
  • które są wykorzystywane lub wynajęte bez kierowcy przez przedsiębiorstwo rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwo rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w ramach własnej działalności gospodarczej.

Nowe regulacje dotyczące egzaminów

W 2022 roku zdecentralizowano egzaminy dla kierowców zawodowych. Zostały przeniesione do Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Rozszerzono także katalog pytań do 1500, a same pytania stały się niejawne. Egzamin jest przeprowadzany przy pomocy komputera.

Ostatnie Wpisy

Transport intermodalny – jak działa i dlaczego jest ważny?

Transport intermodalny to innowacyjne podejście do przemieszczania towarów, które łączy różne środki transportu w jeden harmonijny system. W dzisiejszym poście na bloga zgłębimy temat transportu intermodalnego, wyjaśniając, jak działa i dlaczego odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym świecie logistyki i transportu.

Największe wyzwania w branży dostaw

Branża dostaw jest kluczowym ogniwem w globalnym łańcuchu dostaw i handlu. Jednak obecnie zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a przed przedsiębiorcami i firmami dostawczymi stoją liczne wyzwania. W tym poście przyjrzymy się największym wyzwaniom w branży dostaw i jak można sobie z nimi radzić.

Rodzaje odprawy celnej

Kiedy importujesz lub eksportujesz towary międzynarodowo, konieczne jest przechodzenie przez procedurę odprawy celnej. Odprawa celna to zbiór formalności i procedur, które muszą być spełnione, aby towar mógł swobodnie przekroczyć granice kraju. W tym poście omówimy różne rodzaje odpraw celnych, aby pomóc Ci zrozumieć tę złożoną procedurę.