Cofnięcie uprawnień kierowcy zawodowego

Zgodnie z nowymi przepisami prawa, zmieni się sposób zgłoszenia kierowców na kursy zawodowe. Zmieni się cały proces pozyskiwania świadectwa kwalifikacji zawodowej. W nowej wersji ustawy wymienione są także sytuacje, w których świadectwo będzie można utracić. Kiedy?

Zmiany w ustawie

Od 6 kwietnia 2022 r. nowa wersja ustawy wejdzie w życie. 

Cofnięcie świadectwa kwalifikacji zawodowej nastąpi po stwierdzeniu przez wojewodę wydania go na podstawie szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz szkolenia okresowego kierowców:

  • przeprowadzonego w mniejszym wymiarze godzin niż wynika to z przepisów,
  • przez przedsiębiorcę nieposiadającego wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia lub skreślonego z tego rejestru.

Informacje o cofnięciu świadectwa zostaną przekazane do CEPiK. 

Cofnięcie świadectwa kwalifikacji zawodowej

Nowe przepisy mają walczyć z ośrodkami, które wydają świadectwa na podstawie kursów, które nigdy nie dochodziły do skutku, lub były realizowane w zbyt małym wymiarze. 

Organizacja szkoleń dla kierowców

Zmiany, które wejdą w życie w tym roku, mają pomóc w zmniejszeniu nieuczciwej konkurencji w zakresie organizacji kursów. Urzędy i służby zyskają nowe możliwości kontroli przebiegu szkolenia, dzięki czemu wykrywanie wszelkich nieprawidłowości będzie łatwiejsze. 

Również z punktu widzenia kierowcy, szczególnie ważne będzie wybieranie renomowanych ośrodków szkoleniowych.

Ostatnie Wpisy

Transport intermodalny – jak działa i dlaczego jest ważny?

Transport intermodalny to innowacyjne podejście do przemieszczania towarów, które łączy różne środki transportu w jeden harmonijny system. W dzisiejszym poście na bloga zgłębimy temat transportu intermodalnego, wyjaśniając, jak działa i dlaczego odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym świecie logistyki i transportu.

Największe wyzwania w branży dostaw

Branża dostaw jest kluczowym ogniwem w globalnym łańcuchu dostaw i handlu. Jednak obecnie zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a przed przedsiębiorcami i firmami dostawczymi stoją liczne wyzwania. W tym poście przyjrzymy się największym wyzwaniom w branży dostaw i jak można sobie z nimi radzić.

Rodzaje odprawy celnej

Kiedy importujesz lub eksportujesz towary międzynarodowo, konieczne jest przechodzenie przez procedurę odprawy celnej. Odprawa celna to zbiór formalności i procedur, które muszą być spełnione, aby towar mógł swobodnie przekroczyć granice kraju. W tym poście omówimy różne rodzaje odpraw celnych, aby pomóc Ci zrozumieć tę złożoną procedurę.