Licencja spedycyjna

Licencja spedycyjna to inaczej mówiąc pozwolenie na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie. Jak ją zdobyć i do czego uprawnia?

 

Do czego uprawnia licencja spedycyjna?

Licencja spedycyjna to dokument, który pozwala przedsiębiorcy na wykonywanie transportu drogowego  zakresie pośrednictwa przy przewozie. Umożliwia organizowanie całej procedury przewozu. Na jej podstawie, spedytor ma prawo do przyjęcia zlecenia i przekazaniu go przewoźnikowi. 

 

Kto może zdobyć licencję spedycyjną?

Każdy, kto chce założyć przedsiębiorstwo spedycyjne, musi spełnić konkretne, przewidziane prawem kryteria. Są to:

  • fakt, że żadna z osób będących członkami organu zarządzającego osoby prawnej ani przedsiębiorca nie mogą być skazani za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne związane z przedmiotem działalności spedycji,
  • żadna z tych osób nie może posiadać prawomocnego orzeczenia zakazującego mu działalności w zakresie transportu drogowego,
  • samo przedsiębiorstwo musi znajdować się w dobrej sytuacji finansowej, zapewniającej podjęcie i  prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego – czyli dysponować środkami finansowymi bądź majątkiem w wysokości 50 000 EUR, 
  • przynajmniej jedna osoba w przedsiębiorstwie musi legitymować się Certyfikatem Kompetencji Zawodowych. 

 

Jak uzyskać licencję spedycyjną?

Licencję spedycyjną wydaje starosta powiatowy właściwy dla adresu siedziby firmy ubiegającej się o jej wydanie. Aby ją uzyskać, należy złożyć odpowiedni wniosek który zawierać będzie ściśle określone w ustawie elementy identyfikujące przedsiębiorstwo. Licencja wydawana jest na okres nie krótszy, niż 2 lata.

Ostatnie Wpisy

Transport intermodalny – jak działa i dlaczego jest ważny?

Transport intermodalny to innowacyjne podejście do przemieszczania towarów, które łączy różne środki transportu w jeden harmonijny system. W dzisiejszym poście na bloga zgłębimy temat transportu intermodalnego, wyjaśniając, jak działa i dlaczego odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym świecie logistyki i transportu.

Największe wyzwania w branży dostaw

Branża dostaw jest kluczowym ogniwem w globalnym łańcuchu dostaw i handlu. Jednak obecnie zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a przed przedsiębiorcami i firmami dostawczymi stoją liczne wyzwania. W tym poście przyjrzymy się największym wyzwaniom w branży dostaw i jak można sobie z nimi radzić.

Rodzaje odprawy celnej

Kiedy importujesz lub eksportujesz towary międzynarodowo, konieczne jest przechodzenie przez procedurę odprawy celnej. Odprawa celna to zbiór formalności i procedur, które muszą być spełnione, aby towar mógł swobodnie przekroczyć granice kraju. W tym poście omówimy różne rodzaje odpraw celnych, aby pomóc Ci zrozumieć tę złożoną procedurę.