Transport materiałów stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska – tzw. ADR jest uregulowany umową ADR. Materiały znajdujące się w klasie 7 – tzw. promieniotwórcze – wymagają szczególnej ostrożności. Mimo swojego szerokiego zastosowania, m. in. w medycynie, niekontrolowane działanie promieniowania może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie i środowisko. 

Jak wygląda szkolenie dla osób chcących przewozić klasę 7 ADR?

Obowiązki osoby przewożącej ADR 7

Każda osoba, która chce przewozić materiały ADR klasy 7 musi ukończyć kurs specjalistyczny – ponieważ ich transport wiąże się ze szczególnym zagrożeniem. Jego ukończenie oraz zaliczenie egzaminu stanowi podstawę do wykonywania transportu materiałów klasy 7.

Kiedy można przystąpić do szkolenia specjalistycznego? Dopiero po ukończeniu szkolenia podstawowego ADR i zdaniu egzaminu.

 

Szkolenie specjalistyczne ADR klasy 7

Kurs ADR przygotowujący kierowców do przewozu materiałów promieniotwórczych obejmuje 8 godzin zajęć lekcyjnych. Uczestnicy zapoznają się tam m.in. z:

  • zasadami przewozu ADR klasy 7,
  • zagrożeniami związanymi z promieniowaniem jonizującym,
  • zasadami dotyczącymi pakowania towarów promieniotwórczych,
  • instrukcjami dotyczącymi zasad postępowania w razie wypadku.

 

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym, złożonym z 15 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Dla uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu należy udzielić przynajmniej 10 poprawnych odpowiedzi.

Ostatnie Wpisy

Transport intermodalny – jak działa i dlaczego jest ważny?

Transport intermodalny to innowacyjne podejście do przemieszczania towarów, które łączy różne środki transportu w jeden harmonijny system. W dzisiejszym poście na bloga zgłębimy temat transportu intermodalnego, wyjaśniając, jak działa i dlaczego odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym świecie logistyki i transportu.

Największe wyzwania w branży dostaw

Branża dostaw jest kluczowym ogniwem w globalnym łańcuchu dostaw i handlu. Jednak obecnie zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a przed przedsiębiorcami i firmami dostawczymi stoją liczne wyzwania. W tym poście przyjrzymy się największym wyzwaniom w branży dostaw i jak można sobie z nimi radzić.

Rodzaje odprawy celnej

Kiedy importujesz lub eksportujesz towary międzynarodowo, konieczne jest przechodzenie przez procedurę odprawy celnej. Odprawa celna to zbiór formalności i procedur, które muszą być spełnione, aby towar mógł swobodnie przekroczyć granice kraju. W tym poście omówimy różne rodzaje odpraw celnych, aby pomóc Ci zrozumieć tę złożoną procedurę.