Transport materiałów stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska – tzw. ADR jest uregulowany umową ADR. Materiały znajdujące się w klasie 7 – tzw. promieniotwórcze – wymagają szczególnej ostrożności. Mimo swojego szerokiego zastosowania, m. in. w medycynie, niekontrolowane działanie promieniowania może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie i środowisko. 

Jak wygląda szkolenie dla osób chcących przewozić klasę 7 ADR?

Obowiązki osoby przewożącej ADR 7

Każda osoba, która chce przewozić materiały ADR klasy 7 musi ukończyć kurs specjalistyczny – ponieważ ich transport wiąże się ze szczególnym zagrożeniem. Jego ukończenie oraz zaliczenie egzaminu stanowi podstawę do wykonywania transportu materiałów klasy 7.

Kiedy można przystąpić do szkolenia specjalistycznego? Dopiero po ukończeniu szkolenia podstawowego ADR i zdaniu egzaminu.

 

Szkolenie specjalistyczne ADR klasy 7

Kurs ADR przygotowujący kierowców do przewozu materiałów promieniotwórczych obejmuje 8 godzin zajęć lekcyjnych. Uczestnicy zapoznają się tam m.in. z:

  • zasadami przewozu ADR klasy 7,
  • zagrożeniami związanymi z promieniowaniem jonizującym,
  • zasadami dotyczącymi pakowania towarów promieniotwórczych,
  • instrukcjami dotyczącymi zasad postępowania w razie wypadku.

 

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym, złożonym z 15 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Dla uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu należy udzielić przynajmniej 10 poprawnych odpowiedzi.

Ostatnie Wpisy

Sieć dystrybucji - czym jest?

Sieć dystrybucji to pojęcie znane w logistyce. W jej ramach może współpracować ze sobą wiele firm, tworząc lańcuch dostaw. Co warto wiedzieć o sieciach dystrybucji?

Jak zabezpieczyć ładunek na naczepie?

Jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed kierowcą zawodowym jest poprawne zabezpieczenie ładunku na naczepie. Gwarantuje to, że towar dotrze do miejsca przeznaczenia w stanie idealnym. Jak poprawnie zabezpieczyć ładunek na naczepie?