Wyposażenie pojazdu kierowcy ADR

Wyposażenie pojazdu przewożącego towary ADR ściśle określa Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w dziale 8.1 oraz Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Co i kiedy musi się w nim znaleźć?

Niezbędne dokumenty

Przewożąc towary ADR, musisz posiadać dokument przewozowy obejmujący wszystkie towary niebezpieczne przewożone w danej jednostce. Spis może znajdować się w CMR, kolejność zapisywania poszczególnych elementów określają przepisy prawne.

Jeśli prowadzisz cysternę, powinieneś posiadać Świadectwo dopuszczenia ADR dla cystern. Przewożąc towary w kontenerze, musisz posiadać Certyfikat Pakowania Kontenera. Ustawa określa także inne wymagane dokumenty – np. jeśli przewozisz niektóre materiały wybuchowe kl. 1, nadtlenki organiczne klasy 5.2 lub materiały samoreaktywne klasy 4.1 to w pojeździe powinna znajdować się kopia świadectwa zatwierdzenia danego typu materiału samoreaktywnego lub nadtlenka przez właściwą władzę do wykonywania operacji transportowych ze względu na wymóg kontrolowania temperatury podczas przewozu.

Jako kierowca musisz także posiadać zaświadczeniem o przeszkoleniu ADR. Każda osoba znajdująca się w pojeździe – więc także towarzysząca kierowcy – np. rozładowca, powinna posiadać instrukcje pisemne napisane w zrozumiałym języku, wskazujące bezpieczne relacje w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia drogowego.

Wyposażenie pojazdu

W pojeździe przewożącym towary ADR muszą znaleźć się:

  • gaśnica, obowiązkowo w kabinie oraz dodatkowa w dowolnie usytuowanym miejscu. Jej masę określa ustawa,
  • klin pod koła,
  • płyn do płukania oczu (chyba, że przewozisz gazy i materiały wybuchowe),
  • dwa stojące znaki ostrzegawcze,
  • kamizelka odblaskowa, rękawice i okulary ochronne oraz nieiskrząca latarka dla każdego członka załogi,
  • maski ucieczkowe dla każdego członka załogi – jeśli przewozisz gaz trujący lub materiały trujące,
  • łopata, osłona otworów kanalizacyjnych i pojemnik do zbierania pozostałości, jeśli przewozisz materiały niebędące gazami.

Ostatnie Wpisy

Egzamin państwowy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest niezbędny do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Jest wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego i wymaga zdania egzaminu państwowego. Jak wygląda egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Jak dbać o samochód ciężarowy?

Od samochodu ciężarowego oczekujemy wiele. Że na czas dostarczy towary do miejsca przeznaczenia. Że nie zawiedzie nas, nawet w trudnych warunkach drogowych. Aby jednak móc tego oczekiwać, musimy o niego zadbać. Jak najlepiej to zrobić?

Wyposażenie pojazdu kierowcy ADR

Wyposażenie pojazdu przewożącego towary ADR ściśle określa Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w dziale 8.1 oraz Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Co i kiedy musi się w nim znaleźć?