Egzamin państwowy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest niezbędny do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Jest wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego i wymaga zdania egzaminu państwowego. Jak wygląda egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Zgłoszenie na egzamin

Jeśli zdecydujesz się do podejścia do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych, musisz wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go do Instytutu Transportu Samochodowego.

Podejście do egzaminu jest płatne, za samo wydanie dokumentu także należy zapłacić – do wniosku na egzamin należy więc dołączyć potwierdzenie opłat. We wniosku trzeba wskazać interesujący nas zakres: transport rzeczy lub transport osób. 

Obecnie, do wniosku trzeba również dołączyć oświadczenie o świadomości zagrożenia wynikającego z sytuacji epidemicznej w kraju.

Jak wygląda test?

Część testowa egzaminu składa się z 64 pytań z 4 odpowiedziami wielokrotnego wyboru. Znajdziesz w niej po 8 pytań z zakresu:

  • prawa cywilnego,
  • prawa socjalnego,
  • prawa podatkowego,
  • prawa handlowego,
  • bezpieczeństwa drogowego,
  • działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
  • norm technicznych i technicznych aspektów prowadzenia działalności,
  • dostępu do rynku. 

Za poprawną odpowiedź, otrzymujesz jeden punkt. 

Zadania praktyczne

Po rozwiązaniu testu, czas na drugą część egzaminu – dwa zadania praktyczne, za które możesz uzyskać 64 punkty. 

Jedno dotyczy obliczania wynagradzania pracowników lub sporządzania bilansu przedsiębiorstwa.

Drugie natomiast związane jest z kwestią czasu pracy kierowcy zawodowego.

Wyniki egzaminu

Egzamin zostaje zdany, kiedy uzyskasz  minimum 50% punktów z każdej części (min. 32 punkty za test oraz min. 32 punkty za zadania) oraz łącznie min. 60% wszystkich możliwych punktów. Wyniki poznasz w przeciągu 14 dni. Na odwołanie się od wyniku masz 90 dni. 

W przypadku niezdania egzaminu, możesz przystąpić do egzaminu poprawkowego. Do wniosku musisz dołączyć potwierdzenie opłaty za poprawkę. 

Ostatnie Wpisy

Szkoda w transporcie krajowym- kto ponosi odpowiedzialność?

Podczas wykonywania przewozu, nawet na terenie kraju, może dojść do powstania szkody. Kiedy możemy o niej mówić? Jakie regulacje decydują o tym, jak należy postąpić?

Logistyka - e-commerce

Choć działalność w branży e-commerce rozpocząć jest stosunkowo łatwo, trzeba wyróżniać się czymś wśród konkurencji. Jak logistyka może pomagać w zdobywaniu i utrzymywaniu klientów? Przedstawiamy kilka wskazówek, jak ją udoskonalić.

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym

Jeśli zajmujesz się licencjonowanym przewozem międzynarodowym, jesteś zobowiązany do przestrzegania licznych przepisów oraz posiadania wielu zaświadczeń. Kogo dotyczy konieczność posiadania Świadectwa Kierowcy? Na to pytanie odpowiadamy na blogu.