Praca w porze nocnej

Praca kierowcy zawodowego nie jest ograniczona sztywnymi ramami czasowymi. Jako kierowca, często musisz pracować np. w godzinach nocnych. Jakie przepisy prawa pracy wówczas obowiązują?

Pora nocna

W myśl Kodeksu pracy, za porę nocną uznajemy 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00. Najczęściej w firmach ustalana jest ona w godzinach 22:00 – 6:00.

Tę definicję precyzuje Ustawa o czasie pracy kierowców, zgodnie z którą pora nocna – okres czterech godzin pomiędzy godziną 00:00 i godziną 07:00.

W danej firmie, pora nocna musi być jednakowo ustalona dla wszystkich kierowców. Zgodnie z prawem, jeśli choć minuta pracy kierowcy przypada w określonych godzinach nocnych, jest on traktowany jak osoba pracująca w porze nocnej. 

Ograniczenia przy pracy w porze nocnej

Polskie prawo nakłada na kierowcę pracującego w porze nocnej kilka dodatkowych ograniczeń. Zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców 

  • w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie – czyli w ciągu 24 godzin od momentu, kiedy zaczął pracę,
  • do czasu pracy w porze nocnej wliczają się wszystkie czynności, związane np. z rozładowywaniem czy załadowywaniem towarów,
  • do czasu pracy wlicza się również obowiązkowa przerwa.

Kontrola czasu pracy

Do skontrolowania godzin pory nocnej jest uprawniona nie tylko Państwowa Inspekcja Pracy, ale także Inspekcja Transportu Drogowego która może zweryfikować przestrzeganie przepisów także wtedy, gdy znajdujesz się na drodze oraz Policja, Straż Graniczna lub Służba Celno- Skarbowa – w przypadku kierowców zatrudnionych na umowę o pracę.

Uwaga na kary

Za przekroczenie limitu czasu pracy w porze nocnej, może czekać nas kara. Zgodnie z  przepisami, przekroczenie dopuszczalnego dobowego 10-godzinnego czasu pracy, jeżeli praca jest wykonywana w porze nocnej wiąże się z mandatem w kwocie 50 zł w przypadku naruszenia od 1 do 3 godzin oraz 100 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę. Mandat zostaje nakładany na przedsiębiorcę, nie kierowcę.

Ostatnie Wpisy

Transport intermodalny – jak działa i dlaczego jest ważny?

Transport intermodalny to innowacyjne podejście do przemieszczania towarów, które łączy różne środki transportu w jeden harmonijny system. W dzisiejszym poście na bloga zgłębimy temat transportu intermodalnego, wyjaśniając, jak działa i dlaczego odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym świecie logistyki i transportu.

Największe wyzwania w branży dostaw

Branża dostaw jest kluczowym ogniwem w globalnym łańcuchu dostaw i handlu. Jednak obecnie zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a przed przedsiębiorcami i firmami dostawczymi stoją liczne wyzwania. W tym poście przyjrzymy się największym wyzwaniom w branży dostaw i jak można sobie z nimi radzić.

Rodzaje odprawy celnej

Kiedy importujesz lub eksportujesz towary międzynarodowo, konieczne jest przechodzenie przez procedurę odprawy celnej. Odprawa celna to zbiór formalności i procedur, które muszą być spełnione, aby towar mógł swobodnie przekroczyć granice kraju. W tym poście omówimy różne rodzaje odpraw celnych, aby pomóc Ci zrozumieć tę złożoną procedurę.