Dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd

Zgodnie z podstawową zasadą dotyczącą czasu pracy kierowcy, po odpoczynku skróconym powinien następować regularny. Jeszcze inaczej wyglądają regulacje, dotyczące podwójnej obsady. Czy możesz odebrać dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd, czy jest to niezgodne z przepisami? Podpowiadamy!

Unijne rozporządzenie

Regulacje zawarte w Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 mówi, że po skróconym odpoczynku ma nastąpić regularny. Zgodnie z zasadami z art. 8 ust. 6 Rozporządzenia 561/2006:

  • w ciągu dwóch następujących po sobie tygodni, kierowców ciężarówek obowiązują dwa odpoczynki regularne po minimum 45 godzin lub jeden regularny tygodniowy oraz jeden skrócony, trwający co najmniej 24 godziny,
  • po jednym odpoczynku regularnym lub skróconym następny musi mieć miejsce najpóźniej po sześciu okresach 24-godzinnych, czyli po 144 godzinach.

Co przepisy mówią w praktyce?

Nie jest ważne, czy odbierzesz swoje godziny odpoczynku w sekwencji 45, 24 i 24 godziny czy innej tak długo, jak pamiętasz o rekompensacie  odpoczynków skróconych. Odpoczynek, który rozpoczyna się w jednym a kończy w drugim tygodniu, możesz dowolnie zaliczyć do wybranego tygodnia; nie możesz jednak przypisać go do obu.

Podwójna obsada

Transporty obstawione podwójną obsadą kierowców są coraz częściej wykorzystywane na europejskich drogach, ze względu na ich liczne zalety. Truckerów obowiązują tu jednak inne zasady odbierania skróconego odpoczynku. Nie wolno zmieniać sześciu okresów 24-godzinnych na sześć okresów 30-godzinnych. Wykonanie w weekend odpoczynku trwającego 24 godziny obliguje do odebrania co najmniej 45-godzinnego wolnego w kolejnym tygodniu.

Więcej regulacji i szczegółowych wytycznych, jak można odbierać skrócony odpoczynek, znajdziesz w Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady “W sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego”.

Ostatnie Wpisy

Rażące niedbalstwo w branży transportowej

Rażące niedbalstwo to termin, który ma zdecydowanie negatywny wydźwięk. Prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji dla przewoźnika. Kiedy mamy z nim do czynienia?

Dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd

Zgodnie z podstawową zasadą dotyczącą czasu pracy kierowcy, po odpoczynku skróconym powinien następować regularny. Jeszcze inaczej wyglądają regulacje, dotyczące podwójnej obsady. Czy możesz odebrać dwa skrócone odpoczynki pod rząd, czy jest to niezgodne z przepisami? Podpowiadamy!

Dla miłośników transportu

Kochasz transport? Ciekawi Cię jego historia? Dziś krótko oprowadzimy Cię po najważniejszych punktach na mapie transportowej Polski. Może uda Ci się je odwiedzić przy okazji jednej z dłuższych tras?