Dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd

Zgodnie z podstawową zasadą dotyczącą czasu pracy kierowcy, po odpoczynku skróconym powinien następować regularny. Jeszcze inaczej wyglądają regulacje, dotyczące podwójnej obsady. Czy możesz odebrać dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd, czy jest to niezgodne z przepisami? Podpowiadamy!

Unijne rozporządzenie

Regulacje zawarte w Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 mówi, że po skróconym odpoczynku ma nastąpić regularny. Zgodnie z zasadami z art. 8 ust. 6 Rozporządzenia 561/2006:

  • w ciągu dwóch następujących po sobie tygodni, kierowców ciężarówek obowiązują dwa odpoczynki regularne po minimum 45 godzin lub jeden regularny tygodniowy oraz jeden skrócony, trwający co najmniej 24 godziny,
  • po jednym odpoczynku regularnym lub skróconym następny musi mieć miejsce najpóźniej po sześciu okresach 24-godzinnych, czyli po 144 godzinach.

Co przepisy mówią w praktyce?

Nie jest ważne, czy odbierzesz swoje godziny odpoczynku w sekwencji 45, 24 i 24 godziny czy innej tak długo, jak pamiętasz o rekompensacie  odpoczynków skróconych. Odpoczynek, który rozpoczyna się w jednym a kończy w drugim tygodniu, możesz dowolnie zaliczyć do wybranego tygodnia; nie możesz jednak przypisać go do obu.

Podwójna obsada

Transporty obstawione podwójną obsadą kierowców są coraz częściej wykorzystywane na europejskich drogach, ze względu na ich liczne zalety. Truckerów obowiązują tu jednak inne zasady odbierania skróconego odpoczynku. Nie wolno zmieniać sześciu okresów 24-godzinnych na sześć okresów 30-godzinnych. Wykonanie w weekend odpoczynku trwającego 24 godziny obliguje do odebrania co najmniej 45-godzinnego wolnego w kolejnym tygodniu.

Więcej regulacji i szczegółowych wytycznych, jak można odbierać skrócony odpoczynek, znajdziesz w Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady “W sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego”.

Ostatnie Wpisy

Przewóz żywych zwierząt

Przewóz zwierząt jest wymagającą usługą transportową. Aby był legalny, zwierzęta muszą mieć zapewnione komfortowe warunki oraz ich obecność w pojeździe nie może stanowić zagrożenia dla ruchu. Jak przewozić żywy inwentarz?

Kabotaż - najważniejsze fakty

Jako przewoźnik drogowy zapewne doskonale wiesz, czym jest kabotaż. Jeśli jednak nie pracujesz w tej branży, a planujesz znaleźć firmę transportową, to pojęcie zapewne obiło Ci się o uszy. Czym tak naprawdę jest kabotaż i jakie unijne przepisy go regulują?

Brexit - co nowego?

Zgodnie z ustaleniami podjętymi w niedzielę, 25 sierpnia, z końcem października Wielka Brytania ma wystąpić z Unii Europejskiej, niezależnie od okoliczności. Co oznacza to dla europejskiego transportu?