Rażące niedbalstwo w branży transportowej

Rażące niedbalstwo to termin, który ma zdecydowanie negatywny wydźwięk. Prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji dla przewoźnika. Kiedy mamy z nim do czynienia?

Zwykłe i rażące niedbalstwo – definicja

W przepisach prawa nie istnieje definicja zwykłego ani rażącego niedbalstwa. Możemy natomiast znaleźć je w orzecznictwie. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 10.03.2004 r. (IV CK 151/03):

  • zwykłe niedbalstwo to: “Przypisanie określonej osobie niedbalstwa uznaje się za uzasadnione wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności.”;
  • rażące niedbalstwo to: “Niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji.”.

W praktyce oznacza to, że z niedbalstwem mamy do czynienia wtedy, gdy sprawca danego czynu zachował się gorzej, niż lekkomyślnie, jednak wciąż – jego działanie nie było umyślne. Ocena jego stopnia powinna natomiast zależeć od tego, jak bardzo osoba, która popełniła czyn nie dochowała należytej staranności.

Jakim czynnościom przewoźnika najczęściej przypisuje się rażące niedbalstwo?

Rażące niedbalstwo w zachowaniu przewoźnika to najczęściej:

  • niesprawdzenie adresu miejsca rozładunku,
  • niesprawdzenie danych odbiorcy,
  • pozostawienie ładunku lub pojazdu bez nadzoru,
  • samowolna zmiana trasy,
  • postój bez włączenia systemu antykradzieżowego,
  • znaczne przekroczenie prędkości,
  • znaczne przeciążenie pojazdu.

Trudne konsekwencje

Przewoźnik, któremu przypisujemy rażące niedbalstwo, prawdopodobnie nie otrzyma odszkodowania za wyrządzoną krzywdę lub popełnioną szkodę. To on będzie więc odpowiedzialny za spełnienie wysuniętego przeciwko niemu roszczenia.

Ostatnie Wpisy

Wyjazd do Grecji - co warto wiedzieć?

Czy przepisy ruchu drogowego w Grecji znacznie różnią się od tych w Polsce? Na co powinieneś uważać, wybierając się samochodem ciężarowym w trasę, prowadzącą przez ten piękny kraj?

Naczepy do ciężarówek

Podstawową rzeczą, niezbędną do przeprowadzania transportów, są naczepy. Potocznie mówi się, że pełnią funkcję przenośnych magazynów. W zależności od tego, jaki załadunek przewozimy, wykorzystujemy inną naczepę. Jakie są ich rodzaje?

Wyjazd do Francji - co warto wiedzieć?

Przez terytorium Francji prowadzi wiele ważnych szlaków tranzytowych. Choć przepisy tam obowiązujące nie różnią się znacznie od tych w naszym kraju, warto poznać pewne odmienne uregulowania. Na co powinni uważać kierowcy samochodów ciężarowych?