Rażące niedbalstwo w branży transportowej

Rażące niedbalstwo to termin, który ma zdecydowanie negatywny wydźwięk. Prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji dla przewoźnika. Kiedy mamy z nim do czynienia?

Zwykłe i rażące niedbalstwo – definicja

W przepisach prawa nie istnieje definicja zwykłego ani rażącego niedbalstwa. Możemy natomiast znaleźć je w orzecznictwie. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 10.03.2004 r. (IV CK 151/03):

  • zwykłe niedbalstwo to: “Przypisanie określonej osobie niedbalstwa uznaje się za uzasadnione wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności.”;
  • rażące niedbalstwo to: “Niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji.”.

W praktyce oznacza to, że z niedbalstwem mamy do czynienia wtedy, gdy sprawca danego czynu zachował się gorzej, niż lekkomyślnie, jednak wciąż – jego działanie nie było umyślne. Ocena jego stopnia powinna natomiast zależeć od tego, jak bardzo osoba, która popełniła czyn nie dochowała należytej staranności.

Jakim czynnościom przewoźnika najczęściej przypisuje się rażące niedbalstwo?

Rażące niedbalstwo w zachowaniu przewoźnika to najczęściej:

  • niesprawdzenie adresu miejsca rozładunku,
  • niesprawdzenie danych odbiorcy,
  • pozostawienie ładunku lub pojazdu bez nadzoru,
  • samowolna zmiana trasy,
  • postój bez włączenia systemu antykradzieżowego,
  • znaczne przekroczenie prędkości,
  • znaczne przeciążenie pojazdu.

Trudne konsekwencje

Przewoźnik, któremu przypisujemy rażące niedbalstwo, prawdopodobnie nie otrzyma odszkodowania za wyrządzoną krzywdę lub popełnioną szkodę. To on będzie więc odpowiedzialny za spełnienie wysuniętego przeciwko niemu roszczenia.

Ostatnie Wpisy

Transport intermodalny – jak działa i dlaczego jest ważny?

Transport intermodalny to innowacyjne podejście do przemieszczania towarów, które łączy różne środki transportu w jeden harmonijny system. W dzisiejszym poście na bloga zgłębimy temat transportu intermodalnego, wyjaśniając, jak działa i dlaczego odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym świecie logistyki i transportu.

Największe wyzwania w branży dostaw

Branża dostaw jest kluczowym ogniwem w globalnym łańcuchu dostaw i handlu. Jednak obecnie zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a przed przedsiębiorcami i firmami dostawczymi stoją liczne wyzwania. W tym poście przyjrzymy się największym wyzwaniom w branży dostaw i jak można sobie z nimi radzić.

Rodzaje odprawy celnej

Kiedy importujesz lub eksportujesz towary międzynarodowo, konieczne jest przechodzenie przez procedurę odprawy celnej. Odprawa celna to zbiór formalności i procedur, które muszą być spełnione, aby towar mógł swobodnie przekroczyć granice kraju. W tym poście omówimy różne rodzaje odpraw celnych, aby pomóc Ci zrozumieć tę złożoną procedurę.