Rażące niedbalstwo w branży transportowej

Rażące niedbalstwo to termin, który ma zdecydowanie negatywny wydźwięk. Prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji dla przewoźnika. Kiedy mamy z nim do czynienia?

Zwykłe i rażące niedbalstwo – definicja

W przepisach prawa nie istnieje definicja zwykłego ani rażącego niedbalstwa. Możemy natomiast znaleźć je w orzecznictwie. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 10.03.2004 r. (IV CK 151/03):

  • zwykłe niedbalstwo to: “Przypisanie określonej osobie niedbalstwa uznaje się za uzasadnione wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności.”;
  • rażące niedbalstwo to: “Niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji.”.

W praktyce oznacza to, że z niedbalstwem mamy do czynienia wtedy, gdy sprawca danego czynu zachował się gorzej, niż lekkomyślnie, jednak wciąż – jego działanie nie było umyślne. Ocena jego stopnia powinna natomiast zależeć od tego, jak bardzo osoba, która popełniła czyn nie dochowała należytej staranności.

Jakim czynnościom przewoźnika najczęściej przypisuje się rażące niedbalstwo?

Rażące niedbalstwo w zachowaniu przewoźnika to najczęściej:

  • niesprawdzenie adresu miejsca rozładunku,
  • niesprawdzenie danych odbiorcy,
  • pozostawienie ładunku lub pojazdu bez nadzoru,
  • samowolna zmiana trasy,
  • postój bez włączenia systemu antykradzieżowego,
  • znaczne przekroczenie prędkości,
  • znaczne przeciążenie pojazdu.

Trudne konsekwencje

Przewoźnik, któremu przypisujemy rażące niedbalstwo, prawdopodobnie nie otrzyma odszkodowania za wyrządzoną krzywdę lub popełnioną szkodę. To on będzie więc odpowiedzialny za spełnienie wysuniętego przeciwko niemu roszczenia.

Ostatnie Wpisy

Działania logistyczne w centrum logistycznym

Centrum logistyczne zajmuje się wieloma działaniami, których wykonywanie jest niezbędne do prowadzenia transportu międzynarodowego. Czym jest logistyka transportu ciężarowego i jakie procesy zachodzą na co dzień w centrum logistycznym?

Dropshipping - zalety i wady

Zakładanie sklepu internetowego wymaga podjęcia wielu trudnych decyzji. Jedną z nich jest kwestia magazynowania towarów. Jeżeli chcesz zaoferować klientom szeroki wybór towarów, musisz zdecydować się albo na zakup czy wynajęcie dużych przestrzeni magazynowych, albo dropshipping. Jakie są wady i zalety tego rozwiązania?