Karta kierowcy to imienny dokument, wydawany na wniosek osoby, która zamierza wykorzystywać w swojej pracy pojazdy, wyposażone w tachograf cyfrowy. Kto ją wydaje? Co jest potrzebne, by o nią wnioskować?

Kto wydaje kartę kierowcy?

Karta kierowcy jest wydawana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Jest wymagana dla wszystkich kierowców pojazdów ciężarowych, których DMC przekracza 3,5 tony. 

Czym jest karta kierowcy?

Karta stanowi nośnik do rejestrowania danych o aktywności kierowcy. Jest niezbędna podczas wykonywania przez niego pracy – do obsługi tachografów. 

Karta kierowcy może być kontrolowana, dlatego tak ważne jest dokumentowanie na niej wszystkich czynności, wykonywanych w bieżącym dniu oraz w ciągu 28 poprzednich dni. 

Wnioskowanie o wydanie karty

Karta kierowca jest przypisana do numeru konkretnego prawa jazdy. To obowiązkiem kierowcy jest wnioskowanie o nią, w następujących sytuacjach:

 • przed podjęciem pracy z wykorzystaniem pojazdu, w którym zainstalowano tachograf,
 • kiedy zbliża się termin upływu ważności karty,
 • kiedy karta zostanie skradziona, zniszczona, utracona,
 • jeśli kierowca zmienił dane osobowe lub adres zamieszkania.

Do wniosku o wydanie karty należy dołączyć:

 • zdjęcie  na białym tle przedstawiające lewy półprofil lub na wprost twarz osoby, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • skan podpisu – podpis odręczny wykonany czarnym kolorem w ramce o wymiarach 10 cm na 30 cm na białej kartce A4 (formatka do pobrania na stronie),
 • skan oświadczenia o normalnym miejscu zamieszkania – oświadczenie potwierdzające, że przebywasz ponad 185 dni na terytorium Polski,
 • skan oświadczenia o posiadaniu ważnego prawa jazdy – oświadczenie potwierdzające posiadanie ważnego prawa jazdy co najmniej jednej kategorii: B, B+E, C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E (do pobrania na stronie),
 • zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży karty na Policji – jeśli karta została ukradziona,
 • oświadczenie o utracie karty – jeżeli karta została zniszczona,
 • upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu pracownika – jeśli wniosek o kartę w imieniu swojego pracownika składa pracodawca,
 • kopia lub skan świadectwa kierowcy – w przypadku prawa jazdy wydanego poza UE i AETR,
 • skan prawa jazdy – jeśli dokument był wydany w innym państwie niż Polska,
 • skan karty kierowcy – jeśli karta wydana była w innym kraju niż Polska i kierowca wnioskuje o jej przedłużenie.

Opłata za wydanie karty

W procesie wnioskowania o kartę kierowcy nie można zapomnieć o uiszczeniu opłaty za jej wydanie w wysokości 172,20 zł (140 zł netto). Jest wydawana na okres  lat.

Ostatnie Wpisy

Transport poniżej 3,5 tony - licencja

Już w przyszłym roku wchodzą w życie zmiany w przepisach unijnych, dotyczących transportu ciężkiego. Co zmieni się po wdrożeniu tych poprawek?

Licencja na transport międzynarodowy

Wykonywanie transportu międzynarodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony wymaga uzyskania licencji wspólnotowej. Licencja przewoźnika uprawnia do wykonywania przewozu zarobkowego w Unii Europejskiej. Co jest niezbędne, aby ją uzyskać?

Dostawa na czas

Ile czasu zajmuje dostawa towaru w Polsce? Jak można obliczyć czas dostawy? Czy wiesz, jakie czynniki wpływają na jego skrócenie/wydłużenie? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule. Na polskim rynku działa wiele przedsiębiorstw, oferujących usługi spedycyjne i transportowe. Czym kierować się, szukając przedsiębiorcy, który dowiezie Twoje towary na czas?