Karta kierowcy to imienny dokument, wydawany na wniosek osoby, która zamierza wykorzystywać w swojej pracy pojazdy, wyposażone w tachograf cyfrowy. Kto ją wydaje? Co jest potrzebne, by o nią wnioskować?

Kto wydaje kartę kierowcy?

Karta kierowcy jest wydawana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Jest wymagana dla wszystkich kierowców pojazdów ciężarowych, których DMC przekracza 3,5 tony. 

Czym jest karta kierowcy?

Karta stanowi nośnik do rejestrowania danych o aktywności kierowcy. Jest niezbędna podczas wykonywania przez niego pracy – do obsługi tachografów. 

Karta kierowcy może być kontrolowana, dlatego tak ważne jest dokumentowanie na niej wszystkich czynności, wykonywanych w bieżącym dniu oraz w ciągu 28 poprzednich dni. 

Wnioskowanie o wydanie karty

Karta kierowca jest przypisana do numeru konkretnego prawa jazdy. To obowiązkiem kierowcy jest wnioskowanie o nią, w następujących sytuacjach:

 • przed podjęciem pracy z wykorzystaniem pojazdu, w którym zainstalowano tachograf,
 • kiedy zbliża się termin upływu ważności karty,
 • kiedy karta zostanie skradziona, zniszczona, utracona,
 • jeśli kierowca zmienił dane osobowe lub adres zamieszkania.

Do wniosku o wydanie karty należy dołączyć:

 • zdjęcie  na białym tle przedstawiające lewy półprofil lub na wprost twarz osoby, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • skan podpisu – podpis odręczny wykonany czarnym kolorem w ramce o wymiarach 10 cm na 30 cm na białej kartce A4 (formatka do pobrania na stronie),
 • skan oświadczenia o normalnym miejscu zamieszkania – oświadczenie potwierdzające, że przebywasz ponad 185 dni na terytorium Polski,
 • skan oświadczenia o posiadaniu ważnego prawa jazdy – oświadczenie potwierdzające posiadanie ważnego prawa jazdy co najmniej jednej kategorii: B, B+E, C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E (do pobrania na stronie),
 • zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży karty na Policji – jeśli karta została ukradziona,
 • oświadczenie o utracie karty – jeżeli karta została zniszczona,
 • upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu pracownika – jeśli wniosek o kartę w imieniu swojego pracownika składa pracodawca,
 • kopia lub skan świadectwa kierowcy – w przypadku prawa jazdy wydanego poza UE i AETR,
 • skan prawa jazdy – jeśli dokument był wydany w innym państwie niż Polska,
 • skan karty kierowcy – jeśli karta wydana była w innym kraju niż Polska i kierowca wnioskuje o jej przedłużenie.

Opłata za wydanie karty

W procesie wnioskowania o kartę kierowcy nie można zapomnieć o uiszczeniu opłaty za jej wydanie w wysokości 172,20 zł (140 zł netto). Jest wydawana na okres  lat.

Ostatnie Wpisy

Transport intermodalny – jak działa i dlaczego jest ważny?

Transport intermodalny to innowacyjne podejście do przemieszczania towarów, które łączy różne środki transportu w jeden harmonijny system. W dzisiejszym poście na bloga zgłębimy temat transportu intermodalnego, wyjaśniając, jak działa i dlaczego odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym świecie logistyki i transportu.

Największe wyzwania w branży dostaw

Branża dostaw jest kluczowym ogniwem w globalnym łańcuchu dostaw i handlu. Jednak obecnie zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a przed przedsiębiorcami i firmami dostawczymi stoją liczne wyzwania. W tym poście przyjrzymy się największym wyzwaniom w branży dostaw i jak można sobie z nimi radzić.

Rodzaje odprawy celnej

Kiedy importujesz lub eksportujesz towary międzynarodowo, konieczne jest przechodzenie przez procedurę odprawy celnej. Odprawa celna to zbiór formalności i procedur, które muszą być spełnione, aby towar mógł swobodnie przekroczyć granice kraju. W tym poście omówimy różne rodzaje odpraw celnych, aby pomóc Ci zrozumieć tę złożoną procedurę.