Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna przyspieszona pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego w dziedzinach: przewóz rzeczy lub osób w krótszym czasie. Kto może ją uzyskać? Jakie warunki należy spełnić?

Dla kogo?

Kurs może odbyć każda osoba posiadająca lub ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C, C+E oraz D, D+E, która chce pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego. Po jego ukończeniu, otrzymuje się Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, które uprawnia do wpisu kodu 95 w prawo jazdy niezbędnego do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. Jego ważność wynosi 5 lat, następnie szkolenie należy odnowić poprzez odbycie szkolenia okresowego.

Kwalifikacja przyspieszona dotyczy:

 • kierowców oraz kandydatów na kierowców, których prawo jazdy zostało lub zostanie wydane:
 • po 10.09.2009 r. dla kategorii C1, C, C1+E, C+E,
 • po 10.09.2008 r. dla kategorii D1, D, D1+E, D+E;

i nie uzyskali oni do tej pory świadectwa kwalifikacji zawodowej;

 • osób, które zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego na samochodach ciężarowych dla kat. C, C+E po ukończeniu 21 roku życia;
 • osób, które zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego na autobusach dla kategorii D, D+E

po ukończeniu 23 roku życia.

Wyjątkiem są tu osoby, które nie ukończyły 21 lat – jeśli chodzi o przewóz rzeczy – lub 23 w przypadku przewozu osób. Tacy kierowcy muszą zdecydować się na kurs kwalifikacji wstępnej.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – kto może przystąpić do kursu?

W kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, udział może wziąć każdy, kto:

 • jest obywatelem Polski,
 • przebywa na terenie RP co najmniej 185 dni,
 • studiuje w RP co najmniej 6 miesięcy,
 • jest obywatelem innego państwa, ale zamierza wykonywać przewozy na rzecz podmiotu z siedzibą w RP,
 • nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego,
 • posiada prawo jazdy dowolnej kategorii.

Czy muszę coś zrobić przed rozpoczęciem kursu?

Zanim przystąpisz do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, musisz

 • wykonać badania lekarskie,
 • wykonać badania psychologiczne.

Egzamin państwowy

Po ukończeniu kursu należy zdać egzamin państwowy, do którego można przystąpić w języku polskim i rosyjskim. Ma formę 30 zamkniętych pytań testowych jednokrotnego wyboru, gdzie 20 pytań dotyczy wiedzy ogólnej, a 10 pytań dotyczy wiedzy specjalistycznej ze zdawanej kategorii. Aby uzyskać wynik pozytywny należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi na pytania z części ogólnej oraz co najmniej 5 na te z części specjalistycznej.

Ostatnie Wpisy

Egzamin państwowy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest niezbędny do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Jest wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego i wymaga zdania egzaminu państwowego. Jak wygląda egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Jak dbać o samochód ciężarowy?

Od samochodu ciężarowego oczekujemy wiele. Że na czas dostarczy towary do miejsca przeznaczenia. Że nie zawiedzie nas, nawet w trudnych warunkach drogowych. Aby jednak móc tego oczekiwać, musimy o niego zadbać. Jak najlepiej to zrobić?

Wyposażenie pojazdu kierowcy ADR

Wyposażenie pojazdu przewożącego towary ADR ściśle określa Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w dziale 8.1 oraz Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Co i kiedy musi się w nim znaleźć?