Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym

Jeśli zajmujesz się licencjonowanym przewozem międzynarodowym, jesteś zobowiązany do przestrzegania licznych przepisów oraz posiadania wielu zaświadczeń. Kogo dotyczy konieczność posiadania Świadectwa Kierowcy? Na to pytanie odpowiadamy na blogu.

 

Kto potrzebuje Świadectwa Kierowcy?

Świadectwo Kierowcy to dokument, który jest poświadczeniem, że kierowca jest zatrudniony zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wykonywania przez niego przewozów drogowych na terenie państw należących do Unii Europejskiej. Musi je posiadać więc każdy cudzoziemiec, chcący pracować dla firmy działającej w Polsce. 

 

Jak uzyskać Świadectwo Kierowcy?

O Świadectwo Kierowcy może ubiegać się każdy przedsiębiorca, który planuje zatrudnienie cudzoziemca. 

Podstawą jego uzyskania jest złożenie stosownego wniosku do Biura ds. Transportu Międzynarodowego. Należy do niego dołączyć:

  • kopię licencji wspólnotowej,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz, w przypadku kierowców pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony, spełnianiu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wraz z niezbędnymi dokumentami,
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego fakt legalnego zatrudnienia cudzoziemca na terytorium RP, 
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy ZUS ZUA z informacją o wysyłce i potwierdzeniu lub dokument ZUS RCA/RSA z ostatniego miesiąca (w przypadku daty zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (ZUS ZUA) starszej niż 3 miesiące).
  • kserokopię paszportu (strony z danymi kierowcy).
  • kserokopię prawa jazdy (awers i rewers).
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa kierowcy.

 

Jeśli dokumentacja przejdzie pomyślną weryfikację Główny Inspektor Transportu Drogowego wydaje świadectwo kierowcy. Dokument wydawany jest przedsiębiorcy wraz z odpisem świadectwa. Gdy natomiast w dokumentacji są jakieś braki, Główny Inspektorat Transportu Drogowego wzywa przedsiębiorcę do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni – od momentu otrzymania wezwania.

Ostatnie Wpisy

Transport intermodalny – jak działa i dlaczego jest ważny?

Transport intermodalny to innowacyjne podejście do przemieszczania towarów, które łączy różne środki transportu w jeden harmonijny system. W dzisiejszym poście na bloga zgłębimy temat transportu intermodalnego, wyjaśniając, jak działa i dlaczego odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym świecie logistyki i transportu.

Największe wyzwania w branży dostaw

Branża dostaw jest kluczowym ogniwem w globalnym łańcuchu dostaw i handlu. Jednak obecnie zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a przed przedsiębiorcami i firmami dostawczymi stoją liczne wyzwania. W tym poście przyjrzymy się największym wyzwaniom w branży dostaw i jak można sobie z nimi radzić.

Rodzaje odprawy celnej

Kiedy importujesz lub eksportujesz towary międzynarodowo, konieczne jest przechodzenie przez procedurę odprawy celnej. Odprawa celna to zbiór formalności i procedur, które muszą być spełnione, aby towar mógł swobodnie przekroczyć granice kraju. W tym poście omówimy różne rodzaje odpraw celnych, aby pomóc Ci zrozumieć tę złożoną procedurę.